Презентация. Взамодя неалельних генв

Скачать презентацию




ПЛАН Комплементарність Епістаз Полімерія Дія генів-модифікаторів Пенетрантність та експресивність генів Плейотропна дія гену Генетика у ветеринарній медицині Курс лекцій на порталі НУБіП Автор – доцент кафедри розведення і генетики тварин ім.М.А.Кравченко Костенко С.О. Взаємодія неалельних генів лекція № 11
 


алельні гени займають однакові локуси на гомологічних хромосомах
 


Неалельні гени займають різні локуси на гомологічних і негомологічних хромосомах
 


Комплементарна дія генів Комплементарні гени – неалельні гени, що доповнюють один одного При наявності двох домінантних алелей (А_В_) формують нову ознаку Бетсон і Пеннет виявили утворення нових ознак при аналізі форми гребеня у курей Р Розовидний х гороховидний RRpp rrPP F1 горіховидний RrPp
 


 
 


 
 


Розщеплення за фенотипом 9:3:3:1
 


Комплементарна дія генів Проявляється при схрещуванні двох білих форм тварин (курей) або рослин (духмяний горошок, біла конюшина, кукурудза), а в потомстві проявляються забарвлені форми. В F1 у духмяного горошка усі рослини були пурпурними, а в F2 9/16 – пурпурні, 7/16 – білі. Забарвлені квіти можуть утворюватися лише в присутності домінантних алелів двох генів різних А і В.
 


Епістатична дія генів Епістаз – пригнічення дії одного гену іншим, неалельним геном. Ген-пригнічувач або супресор, діє на гіпостатичний ген, що пригнічується за принципом, близьким до домінантності – рецесивності. Різниця в тому, що гени неалельні, тобто займають різні локуси на хромосомах.
 


P + > F1 F2 12 3 1
 


У курей є епістатична система з двох генів, що впливають на забарслення опірення. Епістатичний ген сам по собі не впливає на забарвлення пера. Ген С в домінантній формі визначає нормальну продукцію пігмента, ген с – біле забарвлення. Однак, наявність епістатичного гена I обумоівлює біле опірення у птиці з генотипом ССII.
 


При домінантному епістазі У 3/16 потомства в F2 буде строкате оперення (СCii, Ccii) У 13/16 – біле оперення Аналогічно успадковується масть у коней (С-сіра, В-ворона, в-руда) При схрещуванні ССВВхссвв в F2 12 – сірих, 3 –вороних, 1 – руда.
 


При рецесивному епістазі – 9:7(9:4:3) у мишей А – сіра а – чорна В – сприяє утворенню пігмента в – перешкоджає утворенню пігмента АаВв – сірі В F2 – 9- сірі, 4 – білі, 3 - чорні
 


Полігенна взаємодія генів (полімерія) - на одну ознаку впливає декілька пар еквівалентних неалельних генів
 


Гени, що визначають варіабельність кількісних ознак, називаються полігенними або множинними факторами. Кількісні ознаки – ріст, вага, надій, особливості нервової системи тварин і людини, колір шкіри людини. Шведський генетик Нельсон-Еле в 1908 році вивченні забавлення зерен у пшениці виявив, що полігени успадковуються за менделевськими законами.
 


Полімерія буває аддитивна і неаддитивна У грициків (пастушьей сумки) стручки можуть бути трикутної і овальної форми. В F1 усі плоди трикутні. В F2 15 – трикутні, 1/16 – овальні. P А1А1А2А2 х а1а1а2а2 F1 А1а1А2а2 F2 15/16 с А 1/16 а1а1а2а2
 


Аддитивна (суммуюча) полімерія Накопичення генів посилює розвиток ознаки. У пшениці червоне забарвлення домінує над білим кольором зерен. 1/16 – червоний 1/16 – білий 14/16 – проміжний колір (4:6:4) 1:4:6:4:1
 


Модифікуюча дія генів Гени –модифікатори – специфічний тип генів, що послаблюють або посилюють дію основного гену, впливають на розвиток певної ознаки. Приклад. Біла плямистість у айширів і голштино-фризів
 


Пенетрантність – здатність гену проявлятися в фенотипі. 100% пентрантність рецесивного гена а означає, що всі особини аа мають фенотиповий прояв, який відрізняє їх від особин АА і Аа, якщо цією здатністю володіє лише половина особин аа, друга їх половина фенотипово подібнадо особин АА і Аа, то говорять, що ген а характеризується 50%-ною пенетрантністю.
 


Експресивність – ступінь вираженості впливу гену на фенотип. Для кількісної характеристики експресивності, діапазон фенотипів ділять на декілька класів, що відрізняються за ступенем виразу гену, класам надають цифрові бали. Підраховують скільки особин з виборки потрапляють в кожний клас і вичисляють середнє значення експресивності, виражене в балах.
 


Визначення експресивності Дрозофіли, гомозиготні за рецесивним геном eyeless (ey – безокість), що зманшує параметри очей. Вивчили 200 мух, гомозиготних по цьому гену. Експресивність: mf/n= 436:200=2,18
 


Пенетрантність і експресивність гену можуть залежати від: умов середовища Інших генів Є гени з повною 100% пенетрантністю
 


Приклади неповної пенетрантності Ген, що визначає червоне забарвлення квітки китайської примули, не проявляється, якщо рослина зацвітає при високій температурі. Ген, що обумовлює жовтий колір жиру у кролів проявляється, якщо тварина вживає каротини. Ген зачаточних крил у дрозофіли тим помітніше, чим вище температура, при якій розвиваються мухи. Ген горностаєвого забарвлення кролів проявляється тільки на тих ділянках шкіри, температурая яких нижче певного порогу.
 


Плейотропна дія гену Один ген впливає на декілька ознак (серповидно-клітинна анемія)
 

< <       > >