Презентация. Арт-терапя

Скачать презентацию
АРТ-ТЕРАПІЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР 24 жовтня 2011 року БІЛОВОДСЬКА ЗОШ І-ІІІ ступенів
 


Суспільство вважає, що в дитинстві діти повинні почувати себе захищеними від багатьох проблем зовнішнього світу. Але така установка дорослих негативно впливає на повноцінний розвиток особистості. Дитина відчуває себе ізольованою від навколишнього світу, не має змоги проявити свої здібності, знижується коло її інтересів. Триває пошук різних підходів, методів, форм роботи для вирішення вищезазначених проблем, одним із яких є метод арт-терапії.
 


Арттерапія (лат. ars - мистецтво, грец. Therapeia - лікування) являє собою методику лікування за допомогою художньої творчості. Відносно новий метод психотерапії. Уперше цей термін був використаний Андріаном Хіллом у 1938 р. при описі своєї роботи з хворими туберкульозом і незабаром отримав широке поширення. В даний час ним позначать усі види занять мистецтвом, що проводяться в лікарнях і не тільки. Ефективність застосування мистецтва в контексті лікування ґрунтується на тому, що цей метод дозволяє експериментувати з почуттями, досліджувати і виражати їх на символічному рівні. А. Хілл (1895–1977)
 


Як все починалось… На початкових етапах терапія мистецтвом відбивала уявлення психоаналізу, відповідно до якого кінцевий продукт творчості пацієнта, чи то щось намальоване олівцем чи то написане фарбами, розцінюється як вираження неусвідомлених процесів, що відбуваються у його психіці.
 


У 20-х роках 20 ст. Ханс Принцхорн провів класичне дослідження творчості пацієнтів із психічними відхиленнями і прийшов до висновку, що їхня художня творчість відбиває найбільш інтенсивні конфлікти. У США однією з перших почала займатись терапією мистецтвом Маргарет Наумбург. Вона обстежувала дітей, що мали поведінкові проблеми, у психіатричному інституті і пізніше розробила кілька навчальних програм з арт-терапії. У своїй роботі Маргарет спиралась на ідею Фрейда про те, що первинні думки і переживання, які виникають у підсвідомості, найчастіше виражаються у формі образів і символів. Ханс Принцхорн (1886 – 1933) Маргарет Наумбург (1890-1983)
 


Як все продовжується… Арттерапія сьогодні вважається одним з найбільш м'яких, але ефективних методів, що використовуються в роботі психологами і психотерапевтами.
 


Російські вчені А. Копитін, О. Свистовська узагальнили основні принципи і робочі прийоми використання арт-терапії в роботі з дітьми і підлітками як засобу розвитку певних особистісних якостей і вмінь, запропонували підходи до діагностики і корекції емоційних розладів у дітей та підлітків. А.Копитін – кандидат медицинских наук, доцент кафедри психології Санкт-Петербурзької академії післядипломної педагогічної освіти й кафедри психотерапії Санкт-Петербурзької державної медичної академії им. І. І. Мечнікова, голова «Арт-терапевтичної асоціації» О.Свистовська – дитячий психіатр, співавтор А.Копитіна по книзі «Арт-терапия детей и подростков»
 


В Україні проблеми арт-терапії досліджують багато вчених-теоретиків та практиків, а саме: А. Бреусенко-Кузнєцов О. Вознесенська
 


Н. Ещенко О. Любарец Н. Простакова А. Старовойтов
 


ВИДИ АРТ-ТЕРАПІЇ
 


Анімаційна терапія Мультиплікація є універсальним та дивовижним інструментом, який дозволяє розкрити творчі здібності дитини, подолати випробування та отримати впевненість у власних силах. Це эфективний іноваційний метод арт-терапії, заснований на спільній роботі дітей і дорослих. Для створення 5-7 хвилинного мультфільму знадобиться близько 70-ти годин такої колективної праці.
 


Артсінтезтерапія Комплексний метод групової психотерапії, який використовує синтез мистецтв – живопису, віршування, риторики, драматургії тощо.
 


Бібліотерапія Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей в основі якого лежить читання ними книжок певного змісту і тематики. Як окремий вид терапії з'явився на початку XX ст., хоч цілком очевидним є те, що книголікування як явище існувало вже в середньовіччі, в усякому разі з тих часів залишися згадки окремих людей (переважно монахів), які описують зцілюючу силу, яку дає читання святих книг (Святого Письма, творів святих отців) і навпаки руйнівну силу недобрих книжок і текстів, які несуть стресс і можуть нервово виснажувати людину (чорнокнижжя).
 


Відеотерапія Вид арт-терапії, в основі якого є керування психічним станом людини завдяки перегляду фільмів.
 


Фототерапія Це набір психотехнік, пов'язаних із лікувально-корекційним застосуванням фотографії, її використанням для рішення психологічних проблем, а також развитку і гармонізації особистості. Фототерапія є відносно новим видом арт-терапії, примінення її почалось з 1970-х років в США та Канаді.
 


Ігротерапія Вид психотерапевтичної дії на дітей та дорослих з використанням гри.
 


Драматерапія Вид арт-терапії, в якому люди продовжують і завершують свої дії засобом театралізації, рольової гри, драматичного самовираження. Використовується як вербальна, так і невербальна комунікація.
 


Маскотерапія Цей вид арт-терапії заснований на переведенні глубинних комплексів та проблем людини на неживу матерію маски. Обличчя - це проекція нашого психологічного стану і настрою. При більш детальному розгляді, це проекція усього нашого тіла, а також нашого минулого та теперішнього.
 


Ізотерапія Вид арт-терапії, основа якого – малювання.
 


Кольоротерапія Вид арт-терапії, заснований на тому, що кожна з біологічно активних зон організму реагує на один із кольорів: вплив кольором відбувається на орган зору, а через нього і через зоровий аналізатор - на нервову систему. Вплив певного кольору знімає енергетичну блокаду, що є причиною функціонального розладу.
 


Пісочна терапія Вид арт-терапії, основа якого полягає у психо-корекційній роботі людини з піском. Особливістю є те, що в пісочній терапії використовується дерев'яна таця стандартного разміру (50 х 70 х 8 см), пісок, вода та колекція миніатюрних фігурок. Дно і стінки пісочниць зазвичай пофарбовані у блакитний колір, що дозволяє змоделювати воду та небо.
 


Робота з глиною Вид арт-терапії. Глина вважається ідеальним материалом для передачі емоцій та переживань людини, а сам процес володіє лікувальним ефектом.
 


Орігамі Мистецтво складання паперу і новий перспективний вид арт-терапії. Папір – нейтральний матеріал, через який людина може виразити любі свої емоції: від агресії (розірвати або зім‘яти лист), до позитивних емоцій, котрі відображаються в складеному орігамі.
 


Музикотерапія В основі музикотерапії як лікувально-профілактичного напрямку лежить використання різних методів впливу музикою або співом, вибір яких визначається конкретними завданнями.
 


Танцювальна терапія Вид арт-терапії, в якому тіло - це інструмент, а рух - процес, що допомогає людині пережити, впізнати та виявити свої почуття і конфлікти. Телесні рухи розглядаються як відображення його внутрішнього психичного життя та взаємин з оточуючим світом.
 


Казкотерапія Лікування казками, спільне відкриття тих знань, які живуть в душі людини та є психотерапевтичними в даний момент.
 


СТРУКТУРА АРТ – ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
 


У структурі арт-терапевтичного заняття виділяються дві основні частини: невербальна, творча, неструктурована вербальна, апперцептивна і більш структурована
 


ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА АРТ-ТЕРАПІЯ?
 


Тому що арт-терапія: - надає можливість для вираження агресивних почуттів у соціально доступній манері. Малювання, живопис фарбами або ліплення є безпечними способами розрядки напруги; - прискорює прогрес в терапії. Підсвідомі конфлікти і внутрішні переживання легше виражаються за допомогою зорових образів, ніж у розмові під час вербальної психотерапії. Невербальні форми комунікації можуть з більшою ймовірністю уникнути свідомої цензури; - дає підстави для інтерпретацій та діагностичної роботи в процесі терапії. Зміст і стиль художньої роботи надають величезну інформацію, крім того, сам автор може внести внесок в інтерпретацію своїх власних творінь;
 


- дозволяє працювати з думками і почуттями, які здаються непереборними (втрати, смерть, перенесені травми і насильство, страхи, внутрішні конфлікти, спогади дитинства, сновидіння). Іноді невербальний засіб виявляється єдиним інструментом, розкриває і проясняє інтенсивні почуття і переконання; - допомагає зміцнити взаємини. Елементи збігу в художній творчості членів групи можуть прискорити розвиток емпатії і позитивних почуттів; - сприяє виникненню почуття внутрішнього контролю і порядку; - розвиває і посилює увагу до почуттів; - підсилює відчуття власної особистісної цінності, підвищує художню компетентність. Побічним продуктом терапії мистецтвом є задоволення, що виникає в результаті виявлення прихованих умінь та їх розвитку.
 


Дякую за увагу!
 

< <       > >